OBECNÉ PODMÍNKY

Prodávající dodá zboží na základě telefonické objednávky nebo online objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující.

Alkohol neprodáváme osobám mladším 18-ti let, zákazník je povinen při prodeji alkoholických nápojů předložit platný doklad totožnosti, aby mohl být ověřen věk. Alkoholické nápoje nelze platit stravenkami.

 

PLATBA TWISTO

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, atd.), která nám byla sdělena během telefonické objednávky, jsou společností PIZZAFOFREM považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost PIZZAFOFREM údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (řidiči apod.) a to pouze v nutném rozsahu.

 

ROZVOZ

Firma PIZZAFOFREM má stanovenou výši minimální objednávky pro rozvoz 99 kč. Za naše služby můžete platit hotovostně, kartou nebo stravenkami Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner. Firma PIZZAFOFREM si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Veškeré platby jsou prováděny v české měně.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán, v těchto případech Vám bude nabídnuta jiná alternativa.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

Naším cílem je zajišťovat rozvoz pizzy ve městě, s garancí horké pizzy a dovozem včas. Naneštěstí, ne vždy jde vše tak, jak bychom si přáli a proto některé faktory, jako například počasí nebo dopravní situace nám v tom mohou bránit.

Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce v co nejkratším možném termínu.

Alkohol neprodáváme mladším 18 let.

Nealkoholické – alkoholické nápoje jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednanému jídlu.

Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a v letáku jsou včetně obalu.

Jídla jsou určena k rychlé spotřebě.

Hmotnosti pizz, masa a jídel jsou uvedeny v syrovém stavu, váha příloh v hotovém stavu.

Přijímáme stravenky Sodexo Gastro Pass, Chéques Dejeneur a Accor Ticket Restaurant.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V naší firmě si zakládáme nejen na surovinách a kvalitě jídla, ale také na co nejkvalitnějších službách a přístupu k zákazníkovi. Jsme si vědomi, že přes všechnu naši snahu může lidský faktor bohužel selhat. Ať už kuchař, který zapomene dát na pizzu ingredienci, co jste chtěli navíc, nebo řidič který při výdeji omylem prohodí objednávky, nebo zapomene vzít váš nápoj k objednávce.

Pizzafofrem proto doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna zboží. Nové zboží bude dodáno v co nejkratším termínu. Zboží lze reklamovat pouze v den, kdy bylo zakoupeno. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel, neboť se jedná o zboží podléhající zkáze.

Firemní email info@pizzafofrem.cz slouží pro podávání reklamací. Na tento e-mail můžete posílat vaše názory, nápady nebo jiné připomínky. Zákazník má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu a tou je Česká obchodní inspekce.