Eshop a pizzerii PizzaFofrem.cz provozuje

Ing. Hrabovský Marek,

IČO: 76655491,
Bartošovice 52, 742 54, Česká republika,
hrabovsky.marek@seznam.cz, +420 775 961 188

OBECNÉ PODMÍNKY

Prodávající dodá zboží na základě telefonické objednávky nebo online objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující.

Alkohol neprodáváme osobám mladším 18-ti let, zákazník je povinen při prodeji alkoholických nápojů předložit platný doklad totožnosti, aby mohl být ověřen věk. Alkoholické nápoje nelze platit stravenkami.

 

PLATBA TWISTO

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

 

PLATBA PLATEBNÍ KARTOU

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

  • uvedení poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. včetně odkazu na stránku https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
  • uvedení informací o platebních metodách – platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby,
  • kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Příklad informací o poskytovateli platební brány a o platebních metodách najdete níže.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, atd.), která nám byla sdělena během telefonické objednávky, jsou společností PIZZAFOFREM považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost PIZZAFOFREM údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (řidiči apod.) a to pouze v nutném rozsahu.

 

ROZVOZ

Firma PIZZAFOFREM má stanovenou výši minimální objednávky pro rozvoz 109 kč pouze jídla, bez alko a nealko. Za naše služby můžete platit hotovostně, kartou nebo stravenkami Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner. Firma PIZZAFOFREM si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Veškeré platby jsou prováděny v české měně.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán, v těchto případech Vám bude nabídnuta jiná alternativa.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

Naším cílem je zajišťovat rozvoz pizzy ve městě, s garancí horké pizzy a dovozem včas. Naneštěstí, ne vždy jde vše tak, jak bychom si přáli a proto některé faktory, jako například počasí nebo dopravní situace nám v tom mohou bránit.

Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce v co nejkratším možném termínu.

Alkohol neprodáváme mladším 18 let.

Nealkoholické – alkoholické nápoje jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednanému jídlu.

Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a v letáku jsou včetně obalu.

Jídla jsou určena k rychlé spotřebě.

Hmotnosti pizz, masa a jídel jsou uvedeny v syrovém stavu, váha příloh v hotovém stavu.

Přijímáme stravenky Sodexo Gastro Pass, Chéques Dejeneur a Accor Ticket Restaurant.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)

Informační povinnosti prodávajícího vychází z §14. odst. 1, zákona č. 634/1992 Sb., kdy prodávající informuje spotřebitele srozumitelně a dostupným způsobem o mimosoudním řešení případného sporu o daném výrobku či službě. Informace o tomto jsou umístěny zde na webové stránce www.pizzafofrem.cz.

Pro tyto spory takto vzniklé je subjektem mimosoudního řešení Česká obchodní inspekce.

Všeobecné obchodní podmínky jsou upraveny s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen občanský zákoník, stejně jako práva a povinnosti mezi Marek Hrabovský, IČO 76655491, jako prodávajícího a jednotlivými kupujícími spotřebiteli na straně druhé. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo výkonu samostatného povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná.

Prodávající odpovídá kupujícímu za zboží, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době:

  • kdy zboží převzal, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.
  • že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  • zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvnímu vzorku nebo předloze byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvního vzorku nebo předlohy
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V naší firmě si zakládáme nejen na surovinách a kvalitě jídla, ale také na co nejkvalitnějších službách a přístupu k zákazníkovi. Jsme si vědomi, že přes všechnu naši snahu může lidský faktor bohužel selhat. Ať už kuchař, který zapomene dát na pizzu ingredienci, co jste chtěli navíc, nebo řidič který při výdeji omylem prohodí objednávky, nebo zapomene vzít váš nápoj k objednávce.

Pizzafofrem proto doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna zboží. Nové zboží bude dodáno v co nejkratším termínu. Zboží lze reklamovat pouze v den, kdy bylo zakoupeno. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel, neboť se jedná o zboží podléhající zkáze.

Firemní email info@pizzafofrem.cz slouží pro podávání reklamací. Na tento e-mail můžete posílat vaše názory, nápady nebo jiné připomínky. Zákazník má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu a tou je Česká obchodní inspekce.